Tarieven

Lesduur per les 1e les in de week 2e les in de week 3e les in de week 4e les in de week
1 uur € 22,00 € 18,00 € 12,40 € 6,20
1¼ uur € 24,75 € 19,75 € 13,45 € 6,75
1½ uur € 27,50 € 21,00 € 14,25 € 7,25
1¾ uur € 30,00 € 23,00 € 15,55 € 8,55
Prijzen zijn per per persoon en per 4 weken
5e les en vaker is gratis


• Het cursusjaar loopt van september tot en met half juni.
• De betaling is verspreid over 13 termijnen van 4 weken en loopt van september tot september.
• Betaling loopt uitsluitend via 4 wekelijkse automatische incasso.
• Inschrijfgeld (voor nieuwe leden) bedraagt € 15,-
• De opzegtermijn is 1 maand. Opzeggingen moeten schriftelijk ingediend worden (kan ook per mail naar info@postema.nl).
• Bij opzeggingen en wijzigingen die na 1 april van het lopende seizoen in moeten gaan is Jan Postema Dansstudio gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te her-berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage.
• Als u één uur of meer in de dansstudio/musicalschool traint dan kunt u ook met korting fitnessen.
• De kosten van een speciale les staan los van het reguliere abonnement.
Algemene voorwaarden zijn te downloaden via de menu "downloads".

Jeugdcultuurfonds Drenthe


Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 tot 18 jaar, woonachtig in de provincie Drenthe, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van Dansstudio Jan Postema. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan dan helpen dit toch mogelijk te maken! Voor meer informatie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/drenthe/
Privacy policy