Tarieven

Lesduur per les 1e les in de week 2e les in de week 3e les in de week 4e les in de week
45 min € 16,75 € 14,25 - -
1 uur € 21,25 € 17,50 € 12,00 € 6,00
1¼ uur € 24,00 € 19,00 € 13,00 € 6,50
1½ uur € 26,50 € 20,25 € 13,75 € 7,00
2 uur € 32,50 € 25,50 € 19,00 € 11,00
Prijzen zijn per per persoon en per 4 weken
5e les en vaker is gratis


Tarieven speciale lessen

Les Prijs per 4 weken
Spitzen les 30 min € 8,50

• Het cursusjaar loopt van september tot en met half juni.
• De betaling is verspreid over 13 termijnen van 4 weken en loopt van september tot september.
• Betaling loopt uitsluitend via 4 wekelijkse automatische incasso.
• Inschrijfgeld (voor nieuwe leden) bedraagt € 15,-
• De opzegtermijn is 1 maand. Opzeggingen moeten schriftelijk ingediend worden (kan ook per mail naar info@postema.nl).
• Bij opzeggingen en wijzigingen die na 1 april van het lopende seizoen in moeten gaan is Jan Postema Dansstudio gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te her-berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage.
• Als u één uur of meer in de dansstudio traint dan kunt u ook met korting fitnessen.
    • 1x per week bij de fitness studio wordt gezien als 1 extra les van één uur.
    • 2x per week bij de fitness studio wordt gezien als 2 extra lessen van één uur.
    • Onbeperkt trainen bij de fitness studio wordt gezien als 3 extra lessen van één uur.
• We rekenen per persoon maximaal 4 lessen (inclusief de kortingsdeal van de fitness studio)
• De kosten van een speciale les staan los van het reguliere abonnement.
• Algemene voorwaarden zijn te downloaden via de menu "downloads".

Jeugdcultuurfonds Drenthe


Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 tot 18 jaar, woonachtig in de provincie Drenthe, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van Dansstudio Jan Postema. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan dan helpen dit toch mogelijk te maken! Voor meer informatie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/drenthe/

 

Privacy policy